Ghia Staff
Najam opreme za evente i manifestacije

Raffa Big

  • maetrijal: polietilen
  • boja: po katalogu
  • težina: 2,1 kg