Ghia Staff
Najam opreme za evente i manifestacije

Internacionalni sajam pršuta – ISAP, Tinjan